blad
milieu1

Milieu

Werd er door de ontwerpers van Subaru rekening gehouden met latere recyclage van het voertuig?

Vanaf de ontwikkelingsfase wordt reeds rekening gehouden met het recyclage proces.
De initiatieven van Subaru op gebied van recyclage zijn erop gericht om :
- de afvalstoffenproductie te beperken (tijdens het productieproces)
- het hergebruik van afvalstoffen te verhogen (gebruik van gerecycleerde materialen)
- het vereenvoudigen van de recyclageprocessen (via identificatie en ontmantelingstechnieken) .

milieu2
milieu3
Een voorbeeld van hergebruikt recycling materiaal in de Legacy.