blad

Het milieu voorop


De keuze van Suzuki om zich te specialiseren in compacte voertuigen is geen toeval. Suzuki heeft  altijd gestreefd naar een evenwicht tussen mens en milieu. Met minder gewicht en zuinige motoren wil Suzuki het milieu zo weinig mogelijk belasten en zo spaarzaam mogelijk omspringen met fossiele brandstoffen en gelimiteerde grondstoffen.  


DPF-filter


Uit respect voor het milieu rust Suzuki een groot deel van zijn dieselmotoren uit met een DPF roetfilter. Roetdeeltjes worden daardoor opgevangen en opgeslagen in een filter om op regelmatige tijdstippen verbrand te worden.

Oog voor recyclage


Al van bij het ontwerp denken de ingenieurs van Suzuki aan de eventuele demontage en verwerking als autowrak. Qua materiaalkeuze houdt men rekening met de toekomstige recyclage en onderdelen worden telkens gemerkt, waardoor ze op de juiste manier verwerkt kunnen worden. Bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen worden bovendien altijd zoveel mogelijk gerecycleerde materialen gebruikt.


Bewust afvalbeheer


Te allen tijde werkt Suzuki aan een doorgedreven milieubeheer. Afval milieuvriendelijk verwerken is daarbij niet voldoende: afval vermijden is de boodschap!